Regenbooghulp.nl

regenbooghulp_nlOp deze website kunnen mensen die vragen hebben rond homoseksualiteit of genderidentiteit en geloof snel zien waar ze professionals kunnen vinden die samen met hen op zoek willen naar antwoorden. Hulpverleners kunnen zich hier registreren zodat mensen met hun vragen bij hen terecht kunnen.

Of je er nu voor het eerst over nadenkt, of er al langer mee worstelt: Regenbooghulp biedt jou een overzicht van hulpverleners waar je direct met jouw vragen terecht kunt.

De bij ons aangesloten hulpverleners zijn allen onafhankelijke beroepskrachten, zoals  coaches, psychologen, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers. Dit zijn mensen die de context van jouw kerkelijke achtergrond en traditie begrijpen en kennen, maar er niet direct onderdeel van uitmaken. Zo ben je op een veilige en vertrouwelijke manier met elkaar in gesprek. Als onafhankelijke derde werken zij samen met jou aan een voor jou passend perspectief, waarbij een veilige beleving van je geloof en seksuele geaardheid of genderidentiteit centraal staan.

Naast één-op-één gesprekken zijn uiteraard ook andere vormen van hulpverlening bespreekbaar.

Website: www.regenbooghulp.nl