Log in met je e-mailadres/gebruikersnaam en je wachtwoord.
Het is voor ‘gewone’ leden niet meer mogelijk in te loggen; alleen regiocontactpersonen, bestuurders, bloggers, en anderen met een speciale functie binnen de vereniging kunnen nog inloggen.
Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei van kracht wordt. Er wordt op dit moment nagedacht over de toekomstige site van de fusievereniging.